Privacy beleid Travelbags

We houden je privégegevens privé

We doen er alles aan om jouw gegevens privé te houden. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst moeten wij sommige gegevens van jou delen met anderen. We vinden een zorgvuldige omgang met jouw gegevens van groot belang. Jouw gegevens worden door ons dan ook met uitermate zorg beveiligd en verwerkt.


Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden met welke doeleinden We persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te downloaden, te corrigeren of te verwijderen.

We zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen We uit welke persoonsgegevens We verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-09-2022

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens:

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Travelbags, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellingen
 • Bezorging
 • Retour, ruilen & reparatie
 • Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale en persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van onze winkels en website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging & camera’s

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden wij uiteraard bij en je hebt ook de mogelijkheid om je in elke e-mail af te melden.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens:

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw gegevens, hierbij onze gegevens:

Sarthro Travelbags B.V.
Korte Spruit 25
7773NP Hardenberg
T. 0523-270088
E. [email protected]

KvK Zwolle:54255880
BTW nummer:NL851230362.B01

Wie heeft toegang tot jouw gegevens:

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartners hebben natuurlijk je gegevens nodig om jouw bestelling op het juiste adres af te leveren. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ons (Travelbags). Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiebeleid en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen:

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële contracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard:

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Hieronder vind je de bewaartermijnen

 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we na 28 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
 • Camerabeelden van onze winkels bewaren we niet langer dan 28 dagen. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Bestelgegevens, waaronder naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer,  bestelde producten, factuur- en betaalgegevens bewaren wij, zonder limiet, omdat wij deze gegevens gebruiken voor analyse en afhandeling van bijv. garantie. Uiteraard heb je altijd het recht de gegeven, te wijzigen of in te zien of deze door ons te laten verwijderen / anonimiseren. 
 • Als je jouw product door Travelbags laat repareren of vervangen, bewaren we jouw Garantieaanvraag en contactgegevens. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. In elke nieuwsbrief staat een uitschrijf link
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we onbeperkt.

Welke rechten heb je?:

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage hebben in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Je kunt dit zelf doen in je travelbags-account. Of je laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doe je via de link in de nieuwsbrief zelf. En wil je helemaal geen cookies meer? Ook dat kan je zelf regelen. Lees in ons cookie beleid  hoe je dat doet.

Let op dat we extra gegeven van je op kunnen vragen bij een verzoek, omdat we wel zeker willen weten dat jij degene bent die een verzoek bij ons indiend.

Een vraag of een klacht?:

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de privacy afdeling van Travelbags

Mailen: [email protected]
Schriftelijk: Korte Spruit 25, 7773NP Hardenberg o.v.v. AVG

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens van je. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam adres woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Werkadres
 • Afhaaladres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren we de door jouw opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze pagina gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we  contact met je op kunnen nemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van goederen of diensten.

We zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede orderverwerking kunnen we jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

We kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per post, per e-mail of via sociale media als je daarvoor toestemming gegeven heeft.

Nieuwsbrief & Chat

We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een chat, waarbij  gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen we locatiegegevens (GPS) van je gebruiken en vastleggen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben hier geen invloed op. We raden je aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden. We kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze webwinkel zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

** Cookies**

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we je uitleggen waarom we cookies gebruiken. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben we Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten we de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren We gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om Wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en Wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt zelf via de webwinkel of ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Terug naar Klantenservice